Kontakt.

cvr/se nr. 44264528

Vandværkets mail:        skuderloesevand@gmail.com

Eller Formandens mail: freddyhsoerensen8@gmail.com

Vandværkets forsyningsområde. Skuderløse by Broksøvej Kildeagervej Stoksbjergvej

og Skuderløse Enghave    

 

Daglig drift samt info ved ledningsbrud  Freddy Sørensen eller Gert Olejarz

Regnskab og afregning  Søren Wahlgren

Takster i henhold til takstblad

Vandets hårhed 20dh.

Nødvandsforsyning se opslag ved vandværket eller på hjemmesiden