Takster

 • Afgift pr. m3

  forbrug efter måler
  opkrævning til amtet jf. vandforsyningsloven §11og §52a dertil tillægges den til enhver tid gældende statsafgift af ledningsført vand (vandskat til staten) som i 2015 udgør • kr. 4,50  kr.6,53
 • Fast afgift pr. halvår.

  Parcelhuse og tilsvarende
  Landbrug uden dyrehold
  Landbrug med mindre dyrehold
  Mindre erhverv
  Landbrug med stort dyrehold fastsættes efter forbrug.
  Større erhverv fastsættes efter forbrug.

 • kr. 550.00
  kr. 800,00
  kr. 950,00
  kr. 950,00
 • Gebyrer

  Betaling efter sidste betalingsdag
  Rykkerbrev
  Lukkebrev
  Lukkegebyr + alle påløbne omkostninger
  Genåbningsgebyr + alle påløbne omkostninger

 • kr.100,00
  kr.150,00
  kr.150,00
  kr.250,00
  kr.250,00

                

 

 

 

 • Tilslutningsafgift

  Hovedanlægsbidrag
  Hovedledningsbidrag
  Stikledningsbidrag
  Tilslutningsbidrag i alt min.
  Til ejendomme i åbent land efter forhandling med bestyrelsen
  til større forbrugere efter forhandling med bestyrelsen
  Alle priser er eksl. moms

 • kr.5500,-
  kr.2100,-
  kr.5100,

  kr.12700,00