Ved salg/køb af ejendomme skal vandmåleren aflæses,så vandregnskabet kan gøres op.

Sælger og køber skal aflæse vandmåleren og skrive en flyttemeddelese med aflæsning, fraflytningsdato,sælgers nye adresse samt sælgers og købers underskrift.